Organisatie

Doelomschrijving.

Specifieke economische bedrijfsbegeleiding, waaronder mede is begrepen:
het inventariseren, analyseren, adviseren, opzetten en implementeren van bedrijfsprocessen specifiek gericht op financiële deelgebieden waarbij de gehele dienstverlening gericht is op de efficiency van het "proces van leiding geven en organiseren" van een organisatie.


Doelgroep.

Organisaties waar "planning & control" als beheersingsinstrument wenselijk is
Dit kan als volgt geschieden:

  • Periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) ondersteuning van het management op gerealiseerde cijfers, budgettering, investeringsbeslissingen, financieringen etc.
  • Eenmalig opzetten van de gewenste informatie.
  • Doorlichten van de onderneming. 


Tarieven per dag.

Vanaf EUR 400 tot EUR 1.200 per dag afhankelijk van noodzakelijk niveau.

 

© 2008 Van Os Adviesgroep | design: komplot.com