Diensten

Wij verzorgen sinds de afgelopen 11 jaar onder andere de volgende diensten:
 

 • Automatiseringsvraagstukken
 • Bestuurlijke InformatieVoorziening opstellen
 • Bijzondere opdrachten
 • Budgettering
 • Financieringsaanvragen
 • Financiële planning vermogensontwikkeling
 • Fraude onderzoek
 • Herautomatisering
 • Herstructurering van BV structuur
 • Impact van mogelijke financiële beslissingen op cijfermateriaal
 • Interim Controller / Management Finance
 • Inventariseren/Analyse van de informatiebehoefte
 • Inrichten van administratie voor toepassing voor meerdere doeleinden
 • Jaarrekening samenstellen als voortraject voor bijvoorbeeld accountantscontrole
 • Kostprijsberekeningen
 • Managementondersteuning
 • Managementrapportages
 • Meerjarenprognoses
 • Omzetting eenmanszaken / vof naar bv structuur
 • Opstellen en optimaliseren van de administratieve organisatie, waaronder: introductie begrotingscyclus, managementsrapportages op afdelingsniveau, vermindering van administratieve handelingen en opstellen administratie en control handboek
 • Overname bedrijven
 • Subsidie verantwoordingen
© 2008 Van Os Adviesgroep | design: komplot.com