Algemene voorwaarden
A. ALGEMEEN  
B. TOEPASSELIJKHEID  
C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST  
D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER  
E. UITVOERING OPDRACHT  
F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT  
G. INTELLECTUELE EIGENDOM  
H. OVERMACHT  
I. HONORARIUM  
J. BETALING  
K. RECLAME  
L. AANSPRAKELIJKHEID  
M. OPZEGGING  
N. OPSCHORTINGSRECHT  
O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE  
P. KLACHTENREGELING  
Q. KLOKKENLUIDERSREGELING  
© 2008 Van Os Adviesgroep | design: komplot.com