Algemene voorwaarden
A. ALGEMEEN  
B. TOEPASSELIJKHEID  
C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST  
D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER  
E. UITVOERING OPDRACHT  
F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT  
G. INTELLECTUELE EIGENDOM  
H. OVERMACHT  
I. HONORARIUM  
J. BETALING  
K. RECLAME  
L. AANSPRAKELIJKHEID  
M. OPZEGGING  
N. OPSCHORTINGSRECHT  
O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE  
P. KLACHTENREGELING  
Q. KLOKKENLUIDERSREGELING  Klik hier om de Algemene Voorwaarden als pdf te downloaden.

© 2008 Van Os Adviesgroep | design: komplot.com